27-08-04

Vergrijzing doet inkomensongelijkheid en armoede in Europa licht toenemen


 
enkele conclusies uit het rapport Unequal Welfare States


  • In vrijwel alle Europese landen vergrijst de bevolking. Aangezien gepensioneerden gemiddeld minder inkomen hebben dan werkenden, zal de komende 25 jaar de inkomensongelijkheid in Europa licht stijgen. Ook de armoede loopt in de meeste landen iets op.  • Indien vanaf 2010 alle EU-landen zouden voldoen aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van het Lissabon-akkoord dan nemen de inkomensongelijkheid en armoede minder toe. In Frankrijk en Italië zou zo’n hogere arbeidsdeelname zelfs leiden tot een afname.  • Een beleid waarbij de pensioenen worden verlaagd komt de financierbaarheid van de sociale zekerheid ten goede, maar doet de armoede en ongelijkheid in de landen van de EU verder oplopen.  • Als landen de komende jaren maatregelen willen nemen om het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar en tegelijkertijd de effecten op armoede en ongelijkheid beperkt te houden, lijkt het ‘Scandinavische model’ de beste keuze. Hierin staat een hoge arbeidsdeelname voorop
17:21 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.