27-08-04

Vergrijzing doet inkomensongelijkheid en armoede in Europa licht toenemen


 
enkele conclusies uit het rapport Unequal Welfare States


  • In vrijwel alle Europese landen vergrijst de bevolking. Aangezien gepensioneerden gemiddeld minder inkomen hebben dan werkenden, zal de komende 25 jaar de inkomensongelijkheid in Europa licht stijgen. Ook de armoede loopt in de meeste landen iets op.  • Indien vanaf 2010 alle EU-landen zouden voldoen aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van het Lissabon-akkoord dan nemen de inkomensongelijkheid en armoede minder toe. In Frankrijk en Italië zou zo’n hogere arbeidsdeelname zelfs leiden tot een afname.  • Een beleid waarbij de pensioenen worden verlaagd komt de financierbaarheid van de sociale zekerheid ten goede, maar doet de armoede en ongelijkheid in de landen van de EU verder oplopen.  • Als landen de komende jaren maatregelen willen nemen om het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar en tegelijkertijd de effecten op armoede en ongelijkheid beperkt te houden, lijkt het ‘Scandinavische model’ de beste keuze. Hierin staat een hoge arbeidsdeelname voorop
17:21 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Armoede in de VS


http://www.amerika.nl

In 2002 is de armoede in de Verenigde Staten sterk toegenomen. De inkomens van de meeste gezinnen zijn gedaald en het aantal Amerikanen zonder ziektekostenverzekering flink gestegen. Bijna al deze cijfers zijn het directe gevolg van de economische problemen, met name de onverzekerden. In 2002 steeg hun aantal met 5,7 % tot 43,6 miljoen mensen. In de VS is ziekteverzekering gekoppeld aan het hebben van een baan: het is de werkgever die de verzekering biedt. Neem een baanloos economisch herstel en het aantal onverzekerden neemt snel toe. Het aantal mensen dat zo'n verzekering via zijn werkgever kreeg daalde van 62,6 % in 2001 tot 61,3 % in 2002.

De mediaan van de gezinsinkomens (evenveel gezinnen onder dit getal dan erboven) daalde voor het derde jaar op rij, tot $ 42.409. De officiele armoedegrens in de VS is een inkomen van $ 18.329 voor een gezin van vier. Het percentage mensen dat daaronder viel steeg voor het tweede jaar op rij. Het percentage steeg van 11,7 % tot 12,1 % en meer dan 1,7 miljoen mensen betraden de groep armen.

Hanteer het officiele criterium - inkomen voor belasting - en 34,6 miljoen mensen leven in armoede in de VS van George Bush.


15:21 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-08-04

Amerika wil moslims de hand reiken

BNR - 20 augustus 2004
 

Amerika heeft te weinig gedaan om de moslims in de wereld de hand te reiken. Dat zegt Condoleeza Rice, de veiligheidsadviseur van president Bush.

Veel van de ruim één miljard moslims in de wereld staan kritisch tegenover het Iraakse en Israëlische beleid van Amerika. Rice zegt dat de regering-Bush gematigde en tolerante stemmen uit de moslimwereld wil aanmoedigen om die kritische houding bij te stellen.21:12 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |